Dla rzeczoznawców majątkowych

LogoPSRWN

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Wyceny Nieruchomości
Oddział w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Ekonometrii i Statystyki

zapraszają na warsztaty na temat

Wycena ograniczonych praw rzeczowych i wpływ na oszacowanie nieruchomości praw zobowiązaniowych na gruncie egzekucji sądowej

które odbędą się w dniu 17 września 2019 r. w Szczecinie

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Adresaci

rzeczoznawcy majątkowi, sędziowie, komornicy sądowi, pośrednicy, zarządcy

Prowadzący

sędzia Andrzej Antkiewicz
oraz
biegły sądowy Przemysław Samełko

Miejsce

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Szczecin, ul. Mickiewicza 64,
sala 019 (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia)

Czas

17.09.2019 r. (wtorek)

godz. 8:00–15:00 – łącznie 8 godzin edukacyjnych  (4 punkty zgodnie z rozp.MIiR z dnia 25.04.2018 r.)

Odpłatność

250 zł (dla członków PSRWN, którzy mają opłacone na bieżąco składki członkowskie)

320 zł (dla pozostałych uczestników)

i obejmuje możliwość udziału w dwudniowej konferencji, możliwość wystąpienia i publikacji, materiały dla uczestników, lunch, napoje i poczęstunek (w trakcie przerw) a także certyfikaty uczestnictwa

Należność prosimy wpłacać przelewem
do 10 września 2019r.
na konto PSRWN o/Szczecin:

63 1240 3927 1111 0010 7407 2768

(w tytule przelewu prosimy wpisać:
warsztaty 17.09.2019 r.”)

Zgłoszenia

wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 10.09.2019 r. mailowo na adres: biuro@psrwn.szczecin.pl  lub faxem: 91 484 70 68

Karta zgłoszenia

Ulotka w formacie PDF

Informacje organizacyjne

Uczestnicy warsztatów organizowanych przez PSRWN o/Szczecin są uprawnieni do bezpłatnego udziału w XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mikroekonometria w Teorii i Praktyce” w dniach 16 -17 września 2019 r. pod warunkiem uiszczenia opłaty za warsztaty PSRWN o/Szczecin w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2019 r.

W trakcie I dnia konferencji (16 września) odbędą się panele dyskusyjne o tematyce ogólnoekonomicznej oraz związanej z nieruchomościami.

Udział w konferencji wymaga odrębnej rejestracji internetowej na stronie organizatora (http://mikroekonometria.usz.edu.pl).

W polu „AFILIACJA” należy wpisać: „PSRWN”.

Udział w warsztatach należy zgłosić w Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Szczecin (http://psrwn.szczecin.pl/)

Uczestnictwo w konferencji (dwudniowej) zostanie potwierdzone odrębnymi certyfikatami i pozwoli na uzyskanie łącznie 8 punktów (zgodnie z rozporządzeniem MIiR z dnia 25.04.2018 r.), w tym 4 punktów za udział w I dniu konferencji i 4 punktów za udział w warsztatach – w II dniu konferencji.

Zachęcamy również do zabrania głosu w formie referatu i wystąpienia konferencyjnego (15-20 minut) oraz publikacji. Chętnych prosimy o przesłanie tematu i streszczenia do dnia 14.07.2019 r. (biuro@psrwn.szczecin.pl). Referat, wystąpienie i publikacja dla uczestników warsztatów są bezpłatne (punktowane zgodnie z rozporządzeniem MIiR z dnia 25.04.2018 r.).

Program warsztatów

 1. Wpływ praw osób trzecich na oszacowanie nieruchomości poza egzekucją sądową
 2. Wpływ regulacji o wygaśnięciu praw i roszczeń osobistych na wycenę nieruchomości w egzekucji sądowej
  a) reguły utrzymania lub wygaśnięcia praw obciążających nieruchomość
  b) rodzaje praw do nieruchomości (art. 947 § 1 pkt 3 i 8 kpc)
  c) los prawny praw w sądowej egzekucji z nieruchomości
  d) prawa zawsze pozostające w mocy
  e) prawa, które obligatoryjnie albo fakultatywnie pozostają w mocy
  f) kiedy w wycenie uwzględnimy obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym?
 3. Określanie wartości praw obciążających nieruchomość – przykłady
  a) wstęp
  b) prawa określone i nieokreślone sumą pieniężną
  c) wycena ograniczonych praw rzeczowych na obszarze egzekucji sądowej – przykłady
  wycena służebności osobistej
  szacowanie prawa użytkowania
  prawo dożywocia
 4. Wpływ prawa najmu i umowy dzierżawy na wycenę nieruchomości w egzekucji sądowej

Dlaczego o prawach i obciążeniach?

Wycena nieruchomości, jako postępowanie zmierzające do określenia wartości, niesie za sobą szereg niezbędnych czynności. Wśród nich szczególną wagę ma analiza stanu prawnego wycenianej nieruchomości, który jak praktyka wskazuje często jest skomplikowany. Nieruchomości obciążane są bowiem różnymi umowami o charakterze zobowiązaniowym (np. dzierżawa, najem) lub prawami (prawo dożywocia), stąd i określenie wielkości ich wpływu na wartość nieruchomości rodzi konieczność odrębnego spojrzenia.

Warsztaty to cenna forma zgłębienia wiedzy praktycznej. W trakcie ich trwania poznamy aktualne orzecznictwo i przeanalizujemy przypadki wpływu poszczególnych praw na wartość nieruchomości a także sposoby ich wyceny. Zachęcamy do udziału.