Publikacje

Artykuły z konferencji Mikroekonometria w teorii i praktyce można złożyć do:

 • Czasopisma Folia Oeconomica Stetinensia (jęz. angielski) 20 pkt
  Strona czasopisma z wytycznymi: Folia Oeconomica Stetinensia
  Adres mailowy fos@usz.edu.pl
  Termin – 31.10.2019 – termin jest związany z rezerwacją miejsca w kolejnych numerach
  Prosimy o powiadomienie o wyborze tego czasopisma dr Barbary Batóg – adres mikroekonometria2019@usz.edu.pl

 • Monografii w jęz. polskim w wydawnictwie z listy MNiSW – monografie na tej liście mają 100 pkt, trudno jednak z góry określić, jaką punktację będą miały poszczególne artykuły (rozdziały); w zależności od liczby artykułów wydamy jeden lub dwa tomy.
  Termin – 15.10.2019
  Maksimum 10 stron
  Zgłoszenia na adres mikroekonometria2019@usz.edu.pl
  Podstawowe wymagania w pliku poniżej.

Podstawowe wymagania – monografia