Terminy i opłaty

Termin konferencji

16-17.09.2019

Zgłoszenie uczestnictwa, przesłanie streszczenia

14.07.2019

Kwalifikacja referatów do wygłoszenia lub sesji posterowej

31.07.2019

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej

19.08.2019

Termin nadsyłania ostatecznej wersji artykułów do recenzji

31.10.2019

Opłaty

OPŁATA KONFERENCYJNA

800 zł

doktoranci

650 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
ING BANK ŚLĄSKI
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
IBAN: PL 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W tytule należy podać nr subkonta „0149” wraz z imieniem i nazwiskiem
uczestnika.

Opłata konferencyjna pokrywa koszty m.in.:

 • Posiłków w czasie trwania konferencji
 • Udziału w uroczystej kolacji
 • Przygotowania publikacji:
  • artykułu w czasopiśmie Folia Oeconomica Stetinensia albo
  • rozdziału w monografii wydawnictwa Springer albo
  • rozdziału w monografii wydawnictwa z listy MNiSW

Opłata konferencyjna nie pokrywa:

 • Kosztów noclegu
 • Kosztów podróży