O konferencji

Cel konferencji

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych osiągnięć ekonometrii oraz szeroko pojętych metod ilościowych.

Organizowana regularnie co dwa lata już od 1983 roku konferencja stanowi forum służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, przedstawieniu, weryfikacji i promocji dokonań nowatorskich oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań w zakresie teorii i zastosowań.

Szczególnie istotny jest wymiar praktyczny konferencji, zwłaszcza liczny udział przedstawicieli praktyki gospodarczej, który od lat wyróżnia naszą konferencję spośród innych. Związki ekonometrycznego ośrodka szczecińskiego ze środowiskiem rynku nieruchomości sprawiają, że to właśnie ten sektor jest najliczniej reprezentowany wśród praktyków. Także w tym roku zapraszamy przedstawicieli firm i instytucji do aktywnego udziału w konferencji, kierując do nich specjalną ofertę.

Konferencja Mikroekonometria w teorii i praktyce stanowi doskonałą okazję do integracji osób z różnych ośrodków naukowych, a także świata nauki i tych przedstawicieli biznesu, którym nieobce są metody ilościowe i możliwości ich wykorzystania.

Tematyka konferencji

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie procesów gospodarczych w teorii i praktyce m.in. w takich obszarach jak:

  • Rynek pracy
  • Analizy regionalne
  • Innowacyjność
  • Demografia
  • Gospodarstwa domowe
  • Ekonomia behawioralna
  • Gospodarka przestrzenna
  • Działalność przedsiębiorstw
  • Gospodarka nieruchomościami

Miejsce

Obrady będą miały miejsce w budynkach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. A. Mickiewicza 64.

Lokalizacje imprez towarzyszących podamy niebawem…