XIX Międzynarodowa konferencja naukowa
Mikroekonometria w teorii i praktyce
Szczecin, 16-17 września 2019

Konferencja Mikroekonometria w teorii i praktyce odbędzie się w dniach 16-17 września na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, przy ul. A. Mickiewicza 64.

Organizatorem jest Instytut Ekonometrii i Statystyki
Uniwersytetu Szczecińskiego.