Organizatorzy

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Józef Hozer
Uniwersytet Szczeciński

CZŁONKOWIE

dr hab. prof. US Jacek Batóg
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
Narodowy Bank Polski,
Rada Polityki Pieniężnej,

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr Norbert Grünwald
Wismar University, Germany

prof. dr Wolfgang K. Härdle
Humboldt-Universität zu Berlin, Germany

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Teodor Kulawczuk
Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. US Iwona Markowicz
Uniwersytet Szczeciński

dr Dan Miricescu
„Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania

dr Dominik Rozkrut
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego,
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Jerzy Witold Wiśniewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Jan Zawadzki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

PRZEWODNICZĄCA

dr hab. Iwona Foryś, prof. US
Uniwersytet Szczeciński

CZŁONKOWIE

dr Barbara Batóg
sekretarz konferencji
Uniwersytet Szczeciński

dr Monika Rozkrut
Uniwersytet Szczeciński

dr Paweł Baran
Uniwersytet Szczeciński

POMOC W ORGANIZACJI KONFERENCJI

mgr Szymon Machała
Uniwersytet Szczeciński, doktorant

Studenci:

Szymon Batóg
Patrycja Foryś
Dagmara Kardasz
Klaudia Stelmasik
Oliwia Majchrzak
Anna Wdowiak

Konferencję organizuje

Instytut Ekonometrii i Statystyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński

ul. A. Mickiewicza 64 p. 220
71-101 Szczecin

e-mail: mikroekonometria2019@usz.edu.pl
tel. 91-444-21-21